O indikatoru

Indikator treperi crvenom ili plavom bojom da bi naznačio razne statuse.

: Uključuje se u plavoj boji/. Uključuje se u crvenoj boji/–. Isključen


Uključivanje

 • Kada uključujete slušalice tako što pritisnete i držite dugme oko 2 sekunde, kada su slušalice isključene.

(zatreperi dvaput)

Isključivanje

 • Kada isključujete slušalice tako što pritisnete i držite dugme oko 2 sekunde, kada su slušalice uključene.

(svetli oko dve sekunde)

Označavanje BLUETOOTH statusa

 • Režim uparivanja

  (Pritisnite i držite dugme oko 7 sekundi kada su slušalice isključene)

 • Veza nije uspostavljena

  - - - - - - (u intervalima od jedne sekunde)

 • Postupak povezivanja je dovršen

  (treperi brzo oko pet sekundi)

 • Veza je uspostavljena

  - - - (interval od oko pet sekundi) ---

 • Dolazni poziv

Označavanje režima kvaliteta zvuka

 • Priority on sound quality (Prioritet na kvalitetu zvuka)

  - - - -

 • Priority on stable connection (Prioritet na stabilnosti veze)

Detaljne informacije potražite u odeljku „Menjanje režima kvaliteta zvuka“.

Označavanje preostalog punjenja baterije

 • Visoko

  - - - -

 • Srednje

  - -

 • Nisko (potrebno je punjenje)

Detaljne informacije potražite u odeljku „Provera preostalog punjenja baterije“.

Ostalo

 • Inicijalizacija je dovršena

Detaljne informacije potražite u odeljku „Inicijalizacija slušalica radi vraćanja na fabrička podešavanja“.

Savet

 • Kada preostalo punjenje baterije postane nisko, indikator menja boju iz plave u crvenu, osim u režimu uparivanja.