Punjenje nije moguće.

  • Proverite da li koristite isporučeni mikro-USB kabl.
  • Proverite da li je mikro-USB kabl čvrsto povezan sa slušalicama i računarom.
  • Proverite da li je računar uključen.
  • Proverite da računar nije u stanju mirovanja, spavanja ili hibernacije.
  • Kada koristite ažuriranje za Windows 8.1 preko sistema Windows Update.