Računar ne može da prepozna slušalice.

  • Mikro-USB kabl nije pravilno povezan na USB port na računaru. Ponovo povežite mikro-USB kabl.
  • Proverite da li su slušalice i računar direktno povezani, a ne preko USB čvorišta.
  • Možda je nastao problem sa povezanim USB portom računara. Povežite drugi USB port ako je dostupan.
  • U slučajevima različitim od navedenih, pokušajte sa ponovnim uspostavljanjem USB veze.
  • Proverite da li koristite isporučeni mikro-USB kabl.