O isporučenim priručnicima

Sa slušalicama dolaze sledeća tri priručnika.

Vodič za pomoć (ovi podaci)

Priručnik za upotrebu na Vebu, kojem možete pristupiti sa računara ili pametnog telefona, obezbeđuje detaljne informacije o načinu korišćenja slušalica, rešavanju problema itd.

Uputstvo za upotrebu (papirni dokument)

Obezbeđuje osnovne informacije o načinu povezivanja ili korišćenja slušalica.

Referentni vodič (papirni dokument)

Obezbeđuje mere opreza i specifikacije.