Punjenje traje predugo.

  • Proverite da li su slušalice i računar direktno povezani, a ne preko USB čvorišta.