Provera sadržaja pakovanja

Kada otvorite pakovanje, proverite da li se sve stavke navedene u listi nalaze u pakovanju. Ako bilo šta nedostaje, kontaktirajte svog prodavca.

Brojevi u zagradama označavaju količinu stavke.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom (1)

Mikro-USB kabl (približno 50 cm) (1)

Referentni vodič (1)

Uputstvo za upotrebu (1)

Ostali dokumenti (1 komplet) (*)

*Možda se ne isporučuje u nekim zemljama ili regionima.