Nema glasa pozivalaca

  • Proverite da li su slušalice i povezani uređaj (npr. pametni telefon) uključeni.
  • Povećajte jačinu zvuka na slušalicama i povezanom uređaju (npr. pametnom telefonu).
  • Proverite da li su kao izlaz sa BLUETOOTH uređaja podešene slušalice.
  • Rukujući BLUETOOTH uređajem, podesite HFP ili HSP BLUETOOTH vezu.
  • Ako slušate muziku pomoću slušalica, zaustavite reprodukciju, pritisnite dugme na slušalicama i govorite.