Šta je to bežična tehnologija BLUETOOTH?

Bežična tehnologija BLUETOOTH je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućava bežični prenos podataka između digitalnih uređaja, kao što su računar i digitalni fotoaparat. BLUETOOTH bežična tehnologija funkcioniše u opsegu od oko 10 metara.

Povezivanje dva uređaja po potrebi je uobičajeno. Međutim, neki uređaji mogu da budu povezani sa više uređaja istovremeno.

Za povezivanje vam nisu potrebni kablovi, niti je potrebno da uređaje uperite jedan u drugi, kao kada koristite bežičnu infracrvenu tehnologiju. Na primer, takav uređaj možete da koristite i kada je u torbi ili džepu.

BLUETOOTH je međunarodni standard koji podržava na hiljade kompanija širom sveta.

Sistem komunikacije i kompatibilni BLUETOOTH profili jedinice

Profil je standardizacija funkcije za specifikaciju svakog BLUETOOTH uređaja. Jedinica podržava sledeće BLUETOOTH verzije i profile:

Sistem komunikacije:

BLUETOOTH specifikacija verzije 4.0

Kompatibilni BLUETOOTH profili:

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Slanje ili prijem audio sadržaja visokog kvaliteta.
 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Upravljanje A/V uređajima; pauziranje, zaustavljanje, pokretanje reprodukcije itd.
 • HSP (Headset Profile)(*): Razgovor telefonom/upravljanje telefonom.
 • HFP (Hands-free Profile)(*): Razgovor telefonom/upravljanje telefonom bez korišćenja ruku.

*Kada koristite BLUETOOTH mobilni telefon podržan profilima HFP (Hands-free Profile) i HSP (Headset Profile), podesite ga na HFP.

Maksimalni opseg komunikacije

Koristite uređaje u opsegu od oko 10 m optičke vidljivosti.

Maksimalni opseg komunikacije može da bude kraći u sledećim slučajevima.

 • Između jedinice i BLUETOOTH uređaja se nalazi neka prepreka poput osobe, metala ili zida.
 • U blizini jedinice se nalazi neki Wi-Fi uređaj.
 • U blizini jedinice se koristi mikrotalasna rerna.
 • U blizini jedinice se koristi uređaj koji generiše elektromagnetno zračenje.

Smetnje koje izazivaju drugi uređaji

Pošto BLUETOOTH radi na 2,4 GHz, što je ista frekvencija kao od nekih Wi-Fi mreža (IEEE802.11b/g/n), Wi-Fi uređaj koji se koristi u blizini može da izazove smetnje: to dovodi do šuma, neispravnog povezivanja ili slabljenja u brzini komunikacije. U tom slučaju, uradite sledeće.

 • Koristite ovu jedinicu na udaljenosti od najmanje 10 metara od Wi-Fi uređaja.
 • Ako jedinicu koristite na udaljenosti manjoj od 10 m od Wi-Fi uređaja, isključite Wi-Fi uređaj.
 • Postavite slušalice i BLUETOOTH uređaj bliže jedno drugom.

Smetnje koje nastaju na drugim uređajima

Mikrotalasi koje emituje BLUETOOTH uređaj mogu da utiču na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite ovu jedinicu i druge BLUETOOTH uređaje na sledećim lokacijama, jer mogu da dovedu do nezgode.

 • na mestima gde je prisutan zapaljiv gas, u bolnici, vozu, avionu ili na benzinskoj pumpi
 • u blizini automatskih vrata ili požarnog alarma

Napomena

 • Da biste mogli da koristite funkciju BLUETOOTH, BLUETOOTH uređaj koji želite da povežete mora da podržava isti profil kao ova jedinica. Imajte u vidu da čak i ako postoji isti profil, uređaji mogu da se razlikuju po funkciji u zavisnosti od specifikacija.
 • Zbog karakteristika BLUETOOTH bežične tehnologije, zvuk koji se reprodukuje na ovoj jedinici malo zaostaje u odnosu na zvuk koji se reprodukuje na BLUETOOTH uređaju u toku razgovora telefonom ili slušanja muzike.
 • Ova jedinica podržava bezbednosne mogućnosti koje su u skladu sa BLUETOOTH standardom kako bi se obezbedila sigurna veza kada se koristi bežična tehnologija BLUETOOTH, ali bezbednost možda neće biti dovoljna, što zavisi od podešavanja. Budite oprezni kada komunicirate koristeći bežičnu tehnologiju BLUETOOTH.
 • Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za curenje informacija tokom BLUETOOTH komunikacije.
 • Uređaj koji sadrži funkciju BLUETOOTH mora obavezno da bude usklađen sa BLUETOOTH standardom koji je odredila organizacija Bluetooth SIG, Inc. i da bude autorizovan. Čak i ako je povezani uređaj usklađen sa pomenutim standardom BLUETOOTH, neki uređaji možda neće biti povezani ili ispravno raditi, u zavisnosti od funkcija ili specifikacija uređaja.
 • Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može da bude isprekidan u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja koji je povezan sa ovom jedinicom, okruženja u kojem se odvija komunikacija ili uslova u okruženju.