Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 8/Windows 8.1)

Pre nego što započnete rad, proverite sledeće:

 • U zavisnosti od računara, ugrađeni BLUETOOTH adapter treba da se uključi. Za detaljnije informacije o tome da li je BLUETOOTH adapter prisutan i kako da ga uključite, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa računarom.
 1. Povratite računar iz režima mirovanja.
 2. Uključite slušalice.

  Pritisnite i držite dugme oko 2 sekunde.

  Uverite se da indikator (plavi) treperi nakon što otpustite dugme. Čućete glasovni vodič „Power on“ (Napajanje je uključeno).

  Kada se slušalice uključe, ako se one automatski povežu sa poslednjim povezanim uređajem, čućete glasovni vodič „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH veza je uspostavljena).

  Koristite računar da biste proverili da li je veza uspostavljena. Ako veza nije uspostavljena, pređite na 3. korak.

  Ako je računar povezan na poslednji povezani BLUETOOTH uređaj, prekinite vezu, a zatim pređite na sledeći korak.

 3. Izaberite slušalice pomoću računara.
  1. Izaberite [Desktop] na ekranu Start.
  2. Pomerite pokazivač miša u gornji desni ugao ekrana (kada koristite ekran osetljiv na dodir, povucite prstom sa desne ivice ekrana), a zatim izaberite [Settings] na traci sa dugmadima.

  3. Izaberite [Control Panel] u dijalogu [Settings].
  4. Izaberite [Hardware and Sound], a zatim [Devices and Printers].

  5. Kliknite desnim tasterom miša na [MDR-XB650BT] na ekran [Devices and Printers].

  6. Izaberite [Advanced Operation] – [Connect to audio sink device].

Savet

 • Gorenavedeni postupak je primer. Za detalje pogledajte uputstva za upotrebu koja ste dobili uz računar.
 • Ako je računar bio povezan sa slušalicama prošli put, uspostaviće se HFP/HSP veza kada uključite slušalice. Dok su slušalice uključene, možete da uspostavite A2DP vezu (reprodukcija muzike) pritiskom na dugme .

Napomena

 • Ako slušalice pokušaju da uspostave vezu sa prethodno povezanim BLUETOOTH uređajem, možda nećete moći da ih povežete sa željenim uređajem. Ako povezivanje ne uspe, prekinite BLUETOOTH vezu sa uređaja koji je prethodno bio povezan.