Veb-sajtovi za korisničku podršku

Pristupite sledećem veb-sajtu za podršku da biste dobili informacije za podršku o slušalicama sa mikrofonom:

Za korisnike u SAD:

http://esupport.sony.com/

Za korisnike u Kanadi:

http://esupport.sony.com/CA/

Za korisnike u Južnoj Americi:

http://esupport.sony.com/LA/

Za korisnike u evropskim zemljama:

www.sony.eu/support

Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:

http://www.sony-asia.com/