Vraćanje slušalica na početna podešavanja

Ako slušalice nije moguće uključiti ili ako njima ne može da se upravlja čak i kad su uključene, gurnite dugme RESET šiljastim predmetom. Slušalice će biti vraćene na početna podešavanja i isključiće se ako su bile uključene. Informacije o uparivanju nisu izbrisane.

Ako slušalice i dalje ne rade pravilno nakon vraćanja na početna podešavanja, inicijalizujte ih na fabrička podešavanja.