Nije moguće uspostaviti BLUETOOTH vezu

  • Proverite da li su slušalice uključene.
  • Proverite da li je BLUETOOTH uređaj uključen i da li je BLUETOOTH funkcija aktivna.
  • Povezivanje sa BLUETOOTH uređajem ne može da se memoriše na slušalicama. Uspostavite BLUETOOTH vezu sa BLUETOOTH uređaja ka slušalicama čim se uparivanje dovrši.
  • BLUETOOTH uređaj je u režimu mirovanja.
  • BLUETOOTH veza je prekinuta. Ponovo uspostavite BLUETOOTH vezu.