Funkcije za telefonski poziv

Dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti profila koji pametni telefon ili mobilni telefon podržava. Čak i ako je profil isti, funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona.

Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz pametni telefon ili mobilni telefon.

Podržani profil: HFP

Odlazni poziv

  • Pritisnite dugme jednom da biste prekinuli odlazni poziv.
  • Pritisnite i držite dugme oko dve sekunde da biste prebacili uređaj za poziv između slušalica i pametnog telefona ili mobilnog telefona.

Dolazni poziv

  • Pritisnite dugme da biste odgovorili na poziv.
  • Pritisnite i držite dugme oko dve sekunde da biste odbili poziv.

U toku razgovora

  • Pritisnite dugme da biste dovršili poziv.
  • Pritisnite i držite dugme oko dve sekunde da biste prebacili uređaj za poziv između slušalica i pametnog telefona ili mobilnog telefona.

Podržani profil: HSP

Odlazni poziv

  • Pritisnite dugme jednom da biste prekinuli odlazni poziv. (*)

Dolazni poziv

  • Pritisnite dugme da biste odgovorili na poziv.

U toku razgovora

  • Pritisnite dugme da biste dovršili poziv. (*)

*Neki uređaji možda neće podržavati ovu funkciju.