Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom

 1. Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.
 2. Uključite slušalice.

  Pritisnite i držite dugme oko 2 sekunde.

  Uverite se da indikator (plavi) treperi nakon što otpustite dugme. Čućete glasovni vodič „Power on“ (Napajanje je uključeno).

  Kada se slušalice uključe, ako se one automatski povežu sa poslednjim povezanim uređajem, čućete glasovni vodič „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH veza je uspostavljena).

  Proverite status veze na Android pametnom telefonu. Ako nije povezan, pređite na 3. korak.

 3. Prikažite uređaje uparene sa pametnim telefonom.
  1. Izaberite [Setting] – [Bluetooth].
  2. Dodirnite [] pored [Bluetooth] da biste uključili funkciju BLUETOOTH.

  3. Dodirnite [Bluetooth].

 4. Dodirnite [MDR-XB650BT].

  Čućete glasovni vodič „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH veza je uspostavljena).

Savet

 • Gorenavedeni postupak je primer. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz pametni telefon.
 • Ako je pametni telefon bio povezan sa slušalicama prošli put, uspostaviće se HFP/HSP veza kada uključite slušalice. Dok su slušalice uključene, možete da uspostavite A2DP vezu (reprodukcija muzike) pritiskom na dugme .

Napomena

 • Ako slušalice pokušaju da uspostave vezu sa prethodno povezanim BLUETOOTH uređajem, možda nećete moći da ih povežete sa željenim uređajem. Ako povezivanje ne uspe, prekinite BLUETOOTH vezu sa uređaja koji je prethodno bio povezan.