Slušanje muzike sa uređaja povezanog preko BLUETOOTH veze

Možete da uživate u slušanju muzike i osnovnim radnjama daljinskog upravljača sa BLUETOOTH uređaja preko BLUETOOTH veze. Potrebno je da BLUETOOTH uređaj podržava sledeće BLUETOOTH profile.

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
  omogućava vam da uživate u visokokvalitetnim audio sadržajima preko bežične veze.
 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile):
  omogućava vam da prilagođavate jačinu zvuka itd.

Radnje mogu da se razlikuju u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja. Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz BLUETOOTH uređaj.

 1. Povežite slušalice sa BLUETOOTH uređajem.
 2. Postavite slušalice.

  Prilagodite dužinu trake za glavu.

  Slušalicu sa oznakom postavite na levo uho a onu sa oznakom postavite na desno uho. Na jedinici slušalica se nalazi mala izbočina.

  A: Izbočina

 3. Reprodukujte muziku ili video na BLUETOOTH uređaju.
  Prilagodite jačinu zvuka na BLUETOOTH uređaju.
 4. Prilagodite jačinu zvuka pritiskom na dugmad +/– na slušalicama.

  Kad jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, začuće se alarm.

Napomena

 • Ako su uslovi veze loši, možda će BLUETOOTH uređaj reagovati nepravilno u odnosu na upravljanje sa slušalica.

Savet

 • Slušalice podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Možete da uživate u muzici itd. sa uređaja kao što je mobilni telefon ili portabl TV koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
 • U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja, možda će biti potrebno da prilagodite jačinu zvuka ili podesite audio izlaz na BLUETOOTH uređaju.
 • Jačina zvuka tokom poziva i jačina zvuka tokom slušanja muzike mogu da se prilagode nezavisno. Promena jačine zvuka za poziv ne menja jačinu zvuka za reprodukovanje muzike i obrnuto.