Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom

Uparivanje je postupak koji je potreban da bi se između BLUETOOTH uređaja napravila veza koja omogućava bežično povezivanje.

Morate da uparite uređaj sa slušalicama da biste mogli da uspostavite BLUETOOTH vezu prvi put.

Pre nego što započnete radnju uparivanja, uverite se u sledeće:

 • Pametni telefon se nalazi bliže od 1 m od slušalica.
 • Slušalice su dovoljno napunjene.
 • Pri ruci je uputstvo za upotrebu pametnog telefona.
 1. Uvedite slušalice u režim za uparivanje.

  Kada uparite slušalice sa uređajem prvi put nakon kupovine ili kada inicijalizujete slušalice (kada slušalice nemaju informacije o uparivanju), pritisnite i držite dugme oko 2 sekunde kada se slušalice isključe. Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja.

  Kada uparujete drugi ili sledeći uređaj (slušalice imaju informacije o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite dugme na slušalicama oko 7 sekundi.

  Uverite se da indikator naizmenično treperi plavom i crvenom bojom nakon što otpustite dugme. Čućete glasovni vodič „BLUETOOTH pairing“ (BLUETOOTH uparivanje).

 2. Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.
 3. Potražite ove slušalice na pametnom telefonu.
  1. Izaberite [Setting] – [Bluetooth].
  2. Dodirnite [] pored [Bluetooth] da biste uključili funkciju BLUETOOTH.

  3. Dodirnite [Bluetooth].

 4. Dodirnite [Search for devices].
 5. Dodirnite [MDR-XB650BT].

  Ako je potrebno uneti šifru (*) na displeju pametnog telefona, unesite „0000“.

  Slušalice i pametni telefon su upareni jedan sa drugim i povezani. Čućete glasovni vodič „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH veza je uspostavljena).

  Ako se veza ne uspostavi, pogledajte temu „Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom“.

  Ako se [MDR-XB650BT] ne prikaže na displeju, pokušajte ponovo od 3. koraka.

  *Šifra je poznata i pod nazivom „ključ“, „PIN kôd“ ili „lozinka“.

Napomena

 • Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja će biti otkazan i slušalice će se isključiti. U tom slučaju, počnite ponovo od 1. koraka.
 • Kada se BLUETOOTH uređaji upare, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
  • Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke.
  • Slušalice su već uparene sa osam uređaja i uparuje se još jedan uređaj.
   Slušalice mogu da se upare sa najviše osam uređaja. Ako se novi uređaj uparuje nakon što je osam uređaja već bilo upareno, upareni uređaj čije povezivanje je najstarije će biti zamenjen novim.
  • Kada se informacije o uparivanju za slušalice izbrišu sa BLUETOOTH uređaja.
  • Kada se slušalice inicijalizuju, sve informacije o uparivanju će biti izbrisane.
   U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa BLUETOOTH uređaja, a zatim ih ponovo uparite.
 • Slušalice mogu da budu uparene sa više uređaja, ali u jednom trenutku muzika može da se reprodukuje samo sa jednog uparenog uređaja.

Savet