Povezivanje slušalica sa dva Android pametna telefona

Kada povezujete slušalice sa pametnim telefonom, obično se funkcija reprodukcije muzike i funkcija telefonskih poziva povezuju automatski.

Da biste uspostavili vezu sa više tačaka sa dva pametna telefona zasebno, jedan za slušanje muzike a drugi za telefoniranje, promenite postavke na pametnim telefonima tako da samo jedna od funkcija bude povezana na svakom od njih.

 1. Uparite slušalice sa oba pametna telefona, redom.
 2. Koristite jedan od pametnih telefona da biste uspostavili BLUETOOTH vezu sa slušalicama.
 3. Na pametnom telefonu povezanom sa slušalicama opozovite izbor postavke [Phone audio] (HFP) ili [Media audio] (A2DP).
  Primer: Povezivanje samo funkcije „Media audio“ (A2DP)

  Dodirnite [Settings] – [Bluetooth] – ikona za podešavanje pored [MDR-XB650BT].

  Na ekranu [Paired Bluetooth device] opozovite izbor postavke [Phone audio].

 4. Prekinite BLUETOOTH vezu na pametnom telefonu.
 5. Koristite drugi pametni telefon da biste uspostavili BLUETOOTH vezu sa slušalicama.
 6. Na isti način opozovite izbor funkcije koju niste opozvali u 3. koraku.
 7. Koristite prvi pametni telefon da biste ponovo uspostavili BLUETOOTH vezu.

  Oba pametna telefona su povezana sa slušalicama sa samo jednom omogućenom funkcijom.

Savet

 • Gorenavedeni postupak je primer. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz Android pametne telefone.