Prekid veze sa pametnim telefonom jednim dodirom (NFC)

Možete da prekinete vezu slušalica sa povezanim pametnim telefonom tako što ćete njime dodirnuti slušalice.

  1. Otključajte ekran pametnog telefona ako je zaključan.

    Ako instalirate aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametni telefon, pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“.

  2. Dodirnite slušalice pametnim telefonom.

    Pametnim telefonom dodirnite N-oznaku na slušalicama. Čućete glasovni vodič „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH veza je prekinuta).

Napomena

  • Kada prekinete vezu između slušalica i pametnog telefona, ako se nikakva radnja ne obavi tokom 5 minuta, slušalice će se automatski isključiti. Da biste isključili slušalice pre toga, pritisnite i držite dugme oko 2 sekunde. Čujete glasovni vodič „Power off“ (Napajanje se isključuje), indikator (plavi) se isključuje, a zatim se slušalice isključuju.