Upravljanje audio uređajem (BLUETOOTH veza)

Ako BLUETOOTH uređaj podržava AVRCP, njime možete upravljati preko slušalica. Dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja. Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz BLUETOOTH uređaj.

Svako dugme ima sledeću funkciju:

:
  • Pritisnite jednom u toku pauze da biste pokrenuli reprodukciju.
  • Pritisnite jednom u toku reprodukcije da biste pauzirali.
  • Pritisnite i držite 2 sekunde tokom reprodukcije da biste je zaustavili.
/:
  • Povucite jednom da biste prešli na početak sledeće numere/početak prethodne (ili tekuće) numere.
  • Povucite i držite da biste brzo premotavali unazad/unapred.
+/-:
  • Pritisnite dugme + ili – da biste prilagodili jačinu zvuka.

Napomena

  • Ako su uslovi veze loši, možda će BLUETOOTH uređaj reagovati nepravilno u odnosu na upravljanje sa slušalica.
  • Dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja. Kada upravljate uređajem kao što je gore prikazano, moguće je da funkcioniše drugačije ili uopšte ne funkcioniše.