Podržani kodeci

Kodek je algoritam za kodiranje zvuka koji se koristi prilikom prenošenja zvuka preko BLUETOOTH veze.

Slušalice podržavaju sledeća tri kodeka za reprodukciju muzike preko A2DP veze: SBC, AAC i aptX.

 • SBC

  To je skraćenica za „Subband Codec“ (kodek podpojasa).

  To je standardna tehnologija za kodiranje zvuka koju koriste BLUETOOTH uređaji.

  Svi BLUETOOTH uređaji podržavaju SBC.

 • AAC

  To je skraćenica za „Advanced Audio Coding“ (napredno kodiranje zvuka).

  AAC se pretežno koristi u Apple proizvodima kao što su iPhone uređaji i obezbeđuje viši nivo kvaliteta nego SBC.

 • aptX

  To je tehnologija kodiranja zvuka koju je razvila kompanija CSR plc.

  aptX se koristi u nekim Android pametnim telefonima i obezbeđuje niži nivo kompresije i viši kvalitet zvuka nego SBC.

Kada su slušalice podešene na režim „Priority on sound quality“, kada se muzika prenosi sa povezanog uređaja u jednom od navedenih kodeka, slušalice se automatski prebacuju na taj kodek i reprodukuju muziku u istom kodeku.

Međutim, u zavisnosti od uređaja koji treba da se poveže sa slušalicama, možda ćete morati prethodno da podesite uređaj za slušanje na slušalicama u različitom kodeku, čak i ako uređaj podržava kodek višeg kvaliteta zvuka nego što je SBC.

Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz uređaj u vezi sa podešavanjem kodeka.