Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem

Uparivanje je postupak koji je potreban da bi se između BLUETOOTH uređaja napravila veza koja omogućava bežično povezivanje.

Morate da uparite uređaj sa slušalicama da biste mogli da uspostavite BLUETOOTH vezu prvi put.

Pre nego što započnete radnju uparivanja, uverite se u sledeće:

 • iPhone uređaj se nalazi bliže od 1 m od slušalica.
 • Slušalice su dovoljno napunjene.
 • Pri ruci je uputstvo za upotrebu iPhone uređaja.
 1. Uvedite slušalice u režim za uparivanje.

  Kada uparite slušalice sa uređajem prvi put nakon kupovine ili kada inicijalizujete slušalice (kada slušalice nemaju informacije o uparivanju), pritisnite i držite dugme oko 2 sekunde kada se slušalice isključe. Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja.

  Kada uparujete drugi ili sledeći uređaj (slušalice imaju informacije o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite dugme na slušalicama oko 7 sekundi.

  Uverite se da indikator naizmenično treperi plavom i crvenom bojom nakon što otpustite dugme. Čućete glasovni vodič „BLUETOOTH pairing“ (BLUETOOTH uparivanje).

 2. Otključajte ekran iPhone uređaja ako je zaključan.
 3. Izaberite postavku za BLUETOOTH na iPhone uređaju.
  1. Izaberite [Settings].
  2. Dodirnite [Bluetooth].

  3. Dodirnite [] da biste ga promenili na [] (uključivanje funkcije BLUETOOTH).

 4. Dodirnite [MDR-XB650BT].

  Ako je potrebno uneti šifru (*) na displeju iPhone uređaja, unesite „0000“.

  Slušalice i iPhone uređaj su upareni jedno sa drugim i povezani. Čućete glasovni vodič „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH veza je uspostavljena).

  Ako se veza ne uspostavi, pogledajte temu „Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem“.

  Ako se [MDR-XB650BT] ne prikaže na displeju, pokušajte ponovo od 3. koraka.

  *Šifra je poznata i pod nazivom „ključ“, „PIN kôd“ ili „lozinka“.

Napomena

 • Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja će biti otkazan i slušalice će se isključiti. U tom slučaju, počnite ponovo od 1. koraka.
 • Kada se BLUETOOTH uređaji upare, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
  • Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke.
  • Slušalice su već uparene sa osam uređaja i uparuje se još jedan uređaj.
   Slušalice mogu da se upare sa najviše osam uređaja. Ako se novi uređaj uparuje nakon što je osam uređaja već bilo upareno, upareni uređaj čije povezivanje je najstarije će biti zamenjen novim.
  • Kada se informacije o uparivanju za slušalice izbrišu sa BLUETOOTH uređaja.
  • Kada se slušalice inicijalizuju, sve informacije o uparivanju će biti izbrisane.
   U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa BLUETOOTH uređaja, a zatim ih ponovo uparite.
 • Ako su informacije o uparivanju izbrisane inicijalizacijom slušalica ili iz sličnog razloga, izbrišite sa iPhone uređaja informacije o uparivanju slušalica, a zatim ih ponovo uparite.
 • Slušalice mogu da budu uparene sa više uređaja, ali u jednom trenutku muzika može da se reprodukuje samo sa jednog uparenog uređaja.

Savet