Položaj i funkcija delova

 1. Traka za glavu
 2. Oznaka L
 3. Klizač

  Povlačite da biste prilagodili dužinu trake za glavu.

 4. leva jedinica
 5. Dugme RESET

  Slušalice se vraćaju na početna podešavanja i isključuju.

 6. Izbočina

  Na levoj jedinici se nalazi mala izbočina.

 7. Oznaka R
 8. desna jedinica
 9. Ugrađena antena

  BLUETOOTH antena je ugrađena u slušalice.

 10. Mikrofon

  Hvata zvuk vašeg glasa kada telefonirate.

 11. Dugme (napajanje)
 12. Indikator

  Svetli crveno tokom punjenja.

  Svetli crvenom ili plavom bojom da naznači napajanje ili status komunikacije slušalica.

 13. Mikro-USB port

  Povežite računar na ovaj port pomoću isporučenog mikro-USB kabla da biste napunili slušalice.

 14. N-oznaka
 15. Dugmad +/– (jačina zvuka)

  Na dugmetu + se nalazi mala izbočina.

 16. Višesmerni prekidač ( / / / )