Zaštićeni znakovi

  • BLUETOOTH oznaka i logotipi su u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. a Sony Corporation koristi ove znakove pod licencom.
  • N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
  • Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.
  • iPod, iPhone i iPod touch su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama.
  • Microsoft, Windows i Windows Vista su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštićeni znakovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
  • Mac i Mac OS su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama.
  • Oznaka aptX® i logotip aptX su zaštićeni znakovi kompanije CSR plc ili neke od kompanija te grupe i mogu da budu registrovani u jednom ili više pravosudnih sistema.

Svi ostali zaštitni znakovi i tržišni nazivi su vlasništvo njihovih vlasnika.