Povezivanje slušalica sa Android pametnim telefonom i iPhone uređajem

Kada povezujete slušalice sa pametnim telefonom, obično se funkcija reprodukcije muzike i funkcija telefonskih poziva povezuju automatski. Da biste uspostavili vezu sa više tačaka pomoću Android pametnog telefona i iPhone uređaja zasebno za slušanje muzike i telefoniranje, promenite postavke na Android pametnom telefonu tako da samo jedna od funkcija bude povezana. Najpre povežite Android pametni telefon, a zatim povežite iPhone.

Ne možete podesiti iPhone uređaj za povezivanje samo jedne funkcije.

 1. Uparite slušalice sa Android pametnim telefonom i iPhone uređajem, tim redom.
 2. Koristite Android pametni telefon da biste uspostavili BLUETOOTH vezu sa slušalicama.
 3. Na Android pametnom telefonu povezanom sa slušalicama opozovite izbor postavke [Phone audio] (HFP) ili [Media audio] (A2DP).
  Primer: Povezivanje samo funkcije „Media audio“ (A2DP)

  Dodirnite [Settings] – [Bluetooth] – ikona za podešavanje pored [MDR-XB650BT].

  Na ekranu [Paired Bluetooth device] opozovite izbor postavke [Phone audio].

 4. Koristite iPhone uređaj da biste uspostavili BLUETOOTH vezu sa slušalicama.

  iPhone uređaj je povezan sa slušalicama sa obe funkcije, ali možete koristiti samo onu funkciju čiji izbor ste opozvali u 3. koraku.

Savet

 • Gorenavedeni postupak je primer. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz Android pametni telefon.

Napomena

 • Ako povežete Android pametni telefon pomoću funkcije [Phone audio] (HFP), preostalo punjenje baterije slušalica se neće prikazivati pravilno na iPhone uređaju.