Menjanje režima kvaliteta zvuka

Podrazumevana postavka kvaliteta zvuka je podešena na „Priority on sound quality“ (Prioritet na kvalitetu zvuka).

  • Kada koristite uređaj kompatibilan sa kodecima AAC ili aptX, izaberite režim „Priority on sound quality“ (Prioritet na kvalitetu zvuka).
  • Ako je veza nestabilna, kao kad se javlja samo isprekidan zvuk, izaberite režim „Priority on stable connection“ (Prioritet na stabilnoj vezi).

Kvalitet zvuka i indikator (plavi) za svaki režim

Kada promenite režim kvaliteta zvuka, indikator treperi plavom bojom da bi prikazao tekući režim kvaliteta zvuka.

Režim „Priority on sound quality“ (Prioritet na kvalitetu zvuka): 3 puta - - - -
SBC (visok kvalitet), AAC ili aptX se bira automatski.
Režim „Priority on stable connection“ (Prioritet na stabilnosti veze): Jednom
SBC (visok kvalitet)
  1. Uključite slušalice pritiskom na dugme duže od 2 sekunde dok držite pritisnuto dugme + ili –.

    • Da biste izabrali „Priority on stable connection“ (Prioritet na stabilnosti veze), uključite slušalice dok držite pritisnuto dugme –.
    • Da biste izabrali „Priority on sound quality“ (Prioritet na kvalitetu zvuka), uključite slušalice dok držite pritisnuto dugme +.

Provera režima kvaliteta zvuka

Pritisnite i držite dugme , a zatim pritisnite dugme + ili – u roku od 2 sekunde. Indikator će zatreperiti plavom bojom triput (režim „Priority on sound quality“) ili jednom (režim „Priority on stable connection“).

Napomena

  • Kada uključite slušalice držeći pritisnuto samo dugme , indikator (plavi) zatreperi dvaput da naznači uključeno napajanje, ali slušalice ne naznačavaju režim kvaliteta zvuka treperenjem indikatora (plavog).
  • Vreme reprodukcije može da postanje kraće, u zavisnosti od kvaliteta zvuka i uslova pod kojima koristite slušalice.
  • U zavisnosti od uslova okruženja na području gde koristite slušalice, i dalje može da dolazi do prekida u zvuku, čak i kada je izabran režim „Priority on stable connection“.