Nizak kvalitet zvuka

  • Smanjite jačinu zvuka na povezanom uređaju.
  • Držite slušalice dalje od mikrotalasne rerne, Wi-Fi uređaja itd.
  • Postavite slušalice i BLUETOOTH uređaj bliže jedno drugom. Uklonite sve prepreke između slušalica i BLUETOOTH uređaja.
  • Držite slušalice dalje od TV-a.
  • Prebacite BLUETOOTH vezu na A2DP rukujući BLUETOOTH uređajem kada je podešena HFP ili HSP veza.
  • Ako uređaj sa ugrađenim radiom ili tjunerom povežete sa slušalicama, programi se možda neće primati ili osetljivost može da bude smanjena. Udaljite slušalice od uređaja i proverite da li možete da slušate programe na zadovoljavajući način.
  • Ako ste prethodno povezali slušalice sa tim BLUETOOTH uređajem, može da se uspostavi samo HFP/HSP BLUETOOTH veza kada uključite slušalice. Ako se to desi, koristite BLUETOOTH uređaj i uspostavite A2DP BLUETOOTH vezu.
  • Kada slušate muziku sa računara na slušalicama, kvalitet zvuka može da bude slab tokom prvih nekoliko sekundi po uspostavljanju veze. Uzrok tome je što računar najpre prenosi muziku u kvalitetu zvuka za komunikacije i ne predstavlja kvar.

    Ako se kvalitet zvuka ne pobolčjša posle nekoliko sekundi, pritisnite jednom dugme na slušalicama u toku reprodukcije. Druga mogućnost je da upravljate računarom da biste uspostavili A2DP vezu. Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa računarom da biste videli kako da upravljate njime.