Punjenje slušalica

Slušalice sadrže litijum-jonsku punjivu bateriju. Napunite slušalice pomoću isporučenog mikro-USB kabla.

 1. Povežite isporučeni mikro-USB kabl sa slušalicama, a zatim povežite drugi kraj sa pokrenutim računarom.

  • Uverite se da indikator (crveni) svetli.
  • Punjenje se dovršava za oko 4 sata (*) i indikator (crveni) se automatski isključuje.

  *1Vreme potrebno da se prazna baterija napuni do punog kapaciteta.

Napomena

 • Slušalice ne mogu da se uključe, niti funkcija BLUETOOTH može da se koristi, u toku punjenja.
 • Ako slušalice detektuju problem u sledećim slučajevima tokom punjenja baterije, indikator (crveni) će se možda isključiti iako punjenje nije dovršeno. U tom slučaju, ponovite punjenje u temperaturnom opsegu za punjenje. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.
  • Temperatura okruženja izlazi iz temperaturnog opsega za punjenje od 5 °C – 35 °C.
  • Postoji problem sa baterijom.
 • Ako slušalice niste koristili tokom dužeg vremena, indikator (crveni) možda neće zasvetliti kada povežete mikro-USB kabl da biste napunili slušalice. U tom slučaju, ne iskopčavajte mikro-USB kabl iz slušalica: sačekajte nekoliko minuta da indikator (crveni) zasvetli.
 • Ako slušalice niste koristili tokom dužeg vremena, baterija će se možda brzo prazniti. Međutim, trajanje baterije će se poboljšati nakon nekoliko punjenja.
 • Ako uskladištite slušalice na duže vreme, napunite bateriju do punog kapaciteta jednom u šest meseci da biste sprečili da se previše isprazni.
 • Ako slušalice ne koristite tokom dugog vremena, možda će biti potrebno više vremena da se baterija napuni.
 • Ako trajanje ugrađene punjive baterije značajno opadne, potrebna je njena zamena. Obratite se najbližem Sony prodavcu radi zamene punjive baterije.
 • Izbegavajte izlaganje ekstremnim temperaturama, direktnom suncu, vlazi, pesku, prašini ili mehaničkim udarcima. Nikad ne ostavljajte slušalice u automobilu koji je parkiran na suncu.
 • Ako računar dospe u režim hibernacije dok je povezan sa slušalicama, punjenje neće biti pravilno dovršeno. Proverite postavke računara pre punjenja. Ako računar dospe u režim hibernacije, indikator (crveni) će se automatski isključiti. U tom slučaju, ponovo napunite slušalice.
 • Koristite samo isporučeni mikro-USB kabl i povežite ga direktno na računar. Punjenje se neće pravilno dovršiti ako povezivanje bude indirektno, recimo preko USB čvorišta.

Savet

 • Ako punjenje započne dok su slušalice uključene, one će se automatski isključiti.