Primanje poziva

Možete da uživate u pozivima bez upotrebe ruku sa pametnog telefona ili mobilnog telefona koji podržava BLUETOOTH profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile) preko BLUETOOTH veze.

 • Ako vaš pametni telefon ili mobilni telefon podržava i HFP i HSP vezu, podesite ga na HFP.
 • Radnje mogu da se razlikuju u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona. Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz pametni telefon ili mobilni telefon.

Zvuk zvona

Kada nastupi dolazni poziv, zvuk zvona će se čuti na slušalicama, a indikator (plavi) će brzo zatreperiti.

Začućete neki od sledećih zvukova zvona, u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona.

 • Zvuk zvona koji je podešen na slušalicama
 • Zvuk zvona koji je podešen na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu
 • Zvuk zvona koji je podešen na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu samo za BLUETOOTH vezu
 1. Prethodno povežite slušalice sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom.
 2. Kada začujete zvuk zvona, pritisnite dugme na slušalicama da biste primili poziv.

  Kada dolazni poziv nastupi čak dok slušate muziku, reprodukcija pauzira, a zvuk zvona će se čuti na slušalicama.

  A: Mikrofon

  Ako se na slušalicama ne začuje zvuk zvona

  • Slušalice možda nisu povezane sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom pomoću HFP ili HSP veze. Proverite status veze na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu.
  • Ako reprodukcija ne pauzira automatski, upravljajte slušalicama da biste pauzirali reprodukciju.
 3. Pritisnite dugme + ili – da biste prilagodili jačinu zvuka.

  Kad jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, začuće se alarm.

 4. Da biste završili poziv, ponovo pritisnite dugme na slušalicama.

  Ako ste poziv primili u toku reprodukcije muzike, ona se automatski nastavlja.

Napomena

 • U zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona, reprodukcija se možda neće nastaviti automatski čak i ako završite poziv.
 • Pametni telefon ili mobilni telefon koristite na udaljenosti od barem 50 cm od slušalica. Ako su slušalice i pametni telefon ili mobilni telefon preblizu jedno drugom, može doći do šuma.

Savet

 • Neki pametni telefoni ili mobilni telefoni podrazumevano primaju pozive na telefonu umesto na slušalicama. U slučaju HFP ili HSP veze, prebacite uređaj za pozivanje na slušalice držeći dugme pritisnuto oko 2 sekunde ili pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona.
 • Ako prilagodite jačinu zvuka na slušalicama kada ne razgovarate, prilagodićete jačinu zvuka pri reprodukciji muzike.
 • Jačina zvuka tokom poziva i jačina zvuka tokom slušanja muzike mogu da se prilagode nezavisno. Promena jačine zvuka za poziv ne menja jačinu zvuka za reprodukovanje muzike i obrnuto.