Основен приемник и дистанционно управление

Основен приемник

Илюстрация на основния приемник

Бутонът VOL (сила на звука) + има тактилна точка.

Дистанционно управление на RM-X170 (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(UC))

Дистанционното управление може да се използва за работа с аудиоконтролите. За операции в менютата използвайте сензорния екран.

Илюстрация на дистанционното управление

Забележка

 • Белите бутони на илюстрацията по-горе не се поддържат.

Отстранете изолиращото фолио преди употреба.

 1. Дисплей/сензорен екран
 2. HOME
  Показва екрана HOME.
  ATT (намаляване)
  Натиснете и задръжте за 1 секунда, за да намалите звука.
  За да отмените, натиснете и задръжте отново или натиснете VOL +.
 3. VOL (сила на звука) +/-
 4. Приемник за дистанционното управление
 5. / (предишен/следващ)
  Функционира различно в зависимост от избрания източник:
  [Radio]: избиране на предварително зададена станция.
  [SXM] (SiriusXM): избиране на предварително зададен канал. (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))
  [DAB+]: избиране на предварително зададена станция. (XAV-AX3250(EUR))
  [USB]: придвижване към предишния/следващия файл.
  [Bluetooth]: придвижване към предишния/следващия файл.
  Натиснете и задръжте за:
  [Radio]: автоматично настройване на станция (SEEK+/SEEK−).
  [DAB+]: избиране на станция (когато [Seek By] е зададено на [A-Z])/търсене на станция (когато [Seek By] е зададено на [Station Gp]). (XAV-AX3250(EUR))
  [USB]: бързо превъртане назад/напред.
  [Bluetooth]: бързо превъртане назад/напред.
 6. OPTION
  Показва екрана OPTION.
  VOICE
  Натиснете и задръжте, за да активирате функцията за гласови команди за Apple CarPlay и Android Auto.
 7. OFF
  Изключва източника.
 8. MONITOR OFF
  Изключва монитора.
  За да го включите отново, натиснете повторно.
 9. EQ (еквалайзер)
  Избира крива на еквалайзера.
 10. Бутони с цифри (0 до 9)
 11. CLEAR
 12. ATT (намаляване)
  Намалява звука. Натиснете отново, за да отмените намаляването.
 13. (възпроизвеждане/пауза)
 14. / (предишен/следващ)
  / (бързо превъртане назад/напред)
  Функционира различно в зависимост от избрания източник:
  [Radio]: избиране на предварително зададена станция.
  [SXM] (SiriusXM): избиране на предварително зададен канал. (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))
  [DAB+]: избиране на предварително зададена станция. (XAV-AX3250(EUR))
  [USB]: придвижване към предишния/следващия файл.
  [Bluetooth]: придвижване към предишния/следващия файл.
  Натиснете и задръжте за:
  [Radio]: автоматично настройване на станция (SEEK+/SEEK−).
  [DAB+]: избиране на станция (когато [Seek By] е зададено на [A-Z])/търсене на станция (когато [Seek By] е зададено на [Station Gp]). (XAV-AX3250(EUR))
  [USB]: бързо превъртане назад/напред.
  [Bluetooth]: бързо превъртане назад/напред.
 15. ///(наляво/нагоре/надолу/надясно)
  Функциите се различават в зависимост от избрания източник.
  [Radio]: избиране на предварително зададена станция или автоматично настройване на станция.
  [SXM] (SiriusXM): избиране на предварително зададен канал или придвижване към предишния/следващия канал. (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))
  [USB]: избор на папка или придвижване към предишния/следващия файл.
  ENTER
  Влиза в избрания елемент.
 16. SRC (източник)
  Променя източника. При всяко натискане на този бутон в изскачащо меню на текущия дисплей се показва избираем източник.
 17. MODE
  Избира радиочестотната лента.
 18. VOL (сила на звука) +/-