General

Cannot play this content.
 • Текущо избраното съдържание не може да бъде възпроизведено или не може да се премине на следващото.
  • Съдържанието не е в поддържан файлов формат. Проверете поддържаните файлови формати.
Device no response
 • Приемникът не разпознава свързаното USB устройство.
  • Свържете повторно USB устройството.
  • Проверете дали USB устройството се поддържа от приемника.
No Playable Data
 • USB устройството няма годни за възпроизвеждане данни.
  • Заредете музикални данни/файлове в USB устройството.
Overcurrent caution on USB.
 • USB устройството е претоварено.
  • Прекъснете връзката с USB устройството.
  • USB устройството е неизправно или е от неподдържан тип.
USB device not supported
 • За подробности относно съвместимостта на Вашето USB устройство посетете сайта за поддръжка.
USB hub not supported
 • На този приемник не се поддържат USB концентратори.