Визуални настройки (Visual)

Wallpaper

Променя тапета чрез докосване на желания цвят.
Задаване на снимка като тапет (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(EUR))
Можете също така да зададете като тапет любимата си снимка, съхранена в MSC (клас масова памет) тип USB устройство.
След свързване на USB устройството към USB порта съобщението [You can import a photo from a USB device] се появява на екрана.
Докоснете [Import] и изберете любимата си снимка.
(Налично само когато снимките са във формат JPEG и големина не повече от 6 MB.)


Dimmer for Monitor & Illum.

Затъмнява дисплея и подсветката на бутоните: [OFF], [Auto], [ON].
([Auto] е налично само когато кабелът за управление на подсветката е свързан и работи, когато фаровете са включени.)
(регистриране/настройка) регулира нивото на яркост, когато затъмняването е активирано: - 5 до + 5.


Illum. Level on Monitor OFF

Затъмнява подсветката на бутоните, когато мониторът е изключен: [OFF], [1], [2], [3], [4].


Touch Screen Adjust

Регулира калибрирането на сензорния екран, ако позицията на докосване не съответства на правилния елемент.