Слушане на радио

Натиснете HOME, след което докоснете [Radio].

Контроли/индикации за приемане

Илюстрация на радио екрана

A. Текуща честотна лента

Променете честотната лента (FM1, FM2, FM3, AM1 или AM2).

B. Текуща честота, сервизно име на програма*, индикация на RDS (системата за радиоданни)*

*Налична само при RDS приемане.

C. (опция за радио)

Отворете менюто с опции за радио.

D. SEEK−/SEEK+

Настройте автоматично.

E. / (наляво/надясно)

Настройте ръчно.
Докоснете и задръжте за продължително прескачане на честоти.

F. Номера за предварително задаване

Изберете предварително зададена станция. Бързо плъзнете надясно/наляво, за да покажете други предварително зададени станции.
Докоснете и задръжте, за да запаметите текущата честота към това предварително задаване.