Свързване със сдвоено BLUETOOTH устройство

За да използвате сдвоено устройство, е необходима връзка с този приемник. Някои сдвоени устройства ще се свързват автоматично.

  1. Натиснете HOME, след което докоснете [Settings].
  2. Докоснете [Bluetooth].
  3. Докоснете [Bluetooth Connection], след което докоснете [ON].
    Уверете се, че (BLUETOOTH) светва на лентата на състоянието на приемника.
  4. Активирайте BLUETOOTH функцията на BLUETOOTH устройството.
  5. Свържете BLUETOOTH устройството с този приемник.
    (мобилен телефон) или (аудио) светва на лентата на състоянието.

За свързване на последно свързваното устройство от този приемник

Когато ключът за запалване е в положение ВКЛ. при активиран BLUETOOTH сигнал, този приемник търси последно свързаното BLUETOOTH устройство, а връзката се осъществява автоматично.

Забележка

  • При поточно предаване на BLUETOOTH аудио не можете да се свържете от този приемник към мобилния телефон. Вместо това се свържете от мобилния телефон към този приемник.

За записване на Вашия глас по време на обаждане със свободни ръце

Трябва да инсталирате микрофона (доставен).