Търсене на станция по име на станция

Преди използване задайте [Seek By] на [A-Z] за търсете по име на станция.

  1. Докоснете (списък).

    Показва се списъкът със станции.

  2. Докоснете желаната станция.

За търсене от екрана за възпроизвеждане

Докоснете SEEK+/−, за да превключите на предишната/следващата станция.

За актуализиране на списъка със станции

Докоснете (списък), след което докоснете [Auto Tune].