Свързаното BLUETOOTH устройство не може да се управлява по време на поточно предаване на аудио.

  • Уверете се, че свързаното BLUETOOTH устройство поддържа AVRCP.