Свързаният с USB порта смартфон не може да бъде пуснат.

  • USB връзката е налична само за телефони с Android и USB устройства в режим MSC.
    Ако използвате смартфон, който не е телефон с Android, установете BLUETOOTH връзка.