Иконата на Android Auto не се появява на екрана HOME.

  • Проверете Вашия телефон с Android и приемете отказите от отговорност и исканията за разрешение, необходими за използването на Android Auto на Вашия телефон с Android.
  • Няма инсталирано приложение Android Auto на Вашия телефон с Android.
    • Изтеглете и инсталирайте приложението Android Auto на Вашия телефон с Android.
  • Вашият телефон с Android не е съвместим с Android Auto.
    • Вашият телефон с Android трябва да поддържа Android Auto. Вижте ръководството, предоставено с Вашия телефон с Android, или посетете уебсайта на Android Auto.
  • Прекъснете връзката на Вашия телефон с Android с USB порта и го свържете отново.
  • Android Auto може да не е налично във Вашата държава или регион.