Не могат да се възпроизвеждат аудиофайлове.

  • USB устройства, форматирани с файлова система, различна от FAT12, FAT16, FAT32 или exFAT, не се поддържат.*

*Този приемник поддържа FAT12, FAT16, FAT32 и exFAT, но някои USB устройства може да не поддържат всички тези системи. За подробна информация вижте инструкциите за работа на всяко USB устройство или се обърнете към производителя.