Екранни дисплеи

Екран за възпроизвеждане:

Илюстрация на екрана за възпроизвеждане

Екран HOME:

Илюстрация на началния екран

Екран OPTION:

Илюстрация на екрана с опции

1. Индикация на състоянието
Икона на дисплея Подробна информация

(намаляване)
Светва, когато звукът е намален.

(Алтернативни честоти)
Светва, когато са налични AF (Алтернативни честоти). (XAV-AX3250(EUR))

(Съобщения за пътната обстановка)
Светва, когато е налична текущата информация за пътната обстановка (TA: Съобщения за пътната обстановка). (XAV-AX3250(EUR))

(DAB съобщение)
Светва, когато има налично DAB съобщение. (XAV-AX3250(EUR))

(DAB)
Показва състоянието на силата на сигнала на DAB радиото. (XAV-AX3250(EUR))

(SiriusXM)
Показва състоянието на силата на сигнала на свързания SiriusXM тунер на превозното средство. (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

(BLUETOOTH)
Светва, когато BLUETOOTH сигналът е включен. Мига, когато връзката е в ход на изпълнение.

(аудио)
Светва, когато от аудиоустройството може да се възпроизвежда след активиране на A2DP (разширен профил на аудиоразпространение).

(мобилен телефон)
Светва, когато обаждане със свободни ръце е налично след активиране на HFP (профил за свободни ръце).

(антена)
Показва състоянието на силата на сигнала на свързания мобилен телефон.

(батерия)
Показва състоянието на оставащия заряд на батерията на свързания мобилен телефон.
2. (опция за източник)

Отваря менюто с опции за източник. Наличните елементи се различават в зависимост от източника.

3. Специфична зона на приложението

Показва контроли за възпроизвеждане/индикации или състоянието на приемника. Показаните елементи се различават в зависимост от източника.

4. Часовник

Показва датата и часа, които са зададени в настройката Date/Time.

5. (инструкция за свързване на смартфон) (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN)/XAV-AX3250(UC))

Показва инструкциите за свързване на Apple CarPlay, Android Auto или WebLink™.

6. (връщане към екрана за възпроизвеждане)

Превключва от HOME екран на екрана за възпроизвеждане.

7. Клавиши за избор на източници и настройки

Променя източника или прави различни настройки.
Прелистете, за да изберете иконата на настройката и други икони.
Докоснете иконата на източника, който искате да изберете.


XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC):

Икона на дисплея Име
Android Auto
Apple CarPlay
Radio
SXM
Bluetooth
USB
WebLink
Rear Camera
A/V IN
Phone
Settings


XAV-AX3250(EUR):

Икона на дисплея Име
Android Auto
Apple CarPlay
Radio
DAB+
Bluetooth
Phone
USB
WebLink
A/V IN
Rear Camera
Settings


XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN):

Икона на дисплея Име
Android Auto*
Apple CarPlay*
Radio
Bluetooth
Phone
USB
WebLink*
A/V IN
Rear Camera
Settings

*Може да не е налично във Вашата държава или регион.

8. Клавиши за избор на звук

Променя звука.

9. (очакване)

Включва приемника в режим на очакване (все още е налично зареждане през USB). За подновяване на работата натиснете какъвто и да е бутон.

10. (изключен монитор)

Изключва монитора. Когато мониторът е изключен, докоснете каквато и да е част на дисплея, за да го включите отново.

11. (EXTRA BASS)

Променя настройката на EXTRA BASS.

12. (EQ10/Subwoofer)

Променя настройката на EQ10/Subwoofer.