Използване на функции за SXM опции

Следните функции са налични при докосване на (опция) на екрана на SiriusXM радиото.

[Channel Direct Select]

Избира желания канал чрез директно въвеждане на неговия номер.


[Parental Control]

Задава функцията за родителски контрол на включена или изключена.


[Pass Code Change]

Променя кода за достъп до функцията за Parental Control.