Работа с основните настройки

Можете да задавате елементи в следните категории за настройка: Общи настройки (General), Настройки на звука (Sound), Визуални настройки (Visual), BLUETOOTH настройки (Bluetooth).

  1. Натиснете HOME, след което докоснете [Settings].
  2. Докоснете една от категориите за настройка.
    Елементите, които могат да се настройват, може да се различават в зависимост от източника и настройките.
  3. Придвижете лентата за превъртане нагоре и надолу, за да изберете желания елемент.

За да се върнете на предишния дисплей

Докоснете (назад).

За превключване към екрана за възпроизвеждане

Докоснете (връщане към екрана за възпроизвеждане).