Функцията BLUETOOTH не може да бъде използвана.

  • Изключете запалването. Изчакайте малко, след което завъртете ключа за запалване в положение ACC.