WebLink™

Приложението “WebLink Host” Ви дава възможност да се наслаждавате на “WebLink Apps”, като например видео или музикален плейър, на свързания iPhone/телефон с Android.

Бележки относно използването на WebLink™

 • Проверете уебсайта на WebLink™ за поддържани версии на OS. Преди да пристъпите към използване, актуализирайте до последната версия на OS.
 • За подробности относно съвместимите модели вижте списъка за съвместимост на следния сайт:
  http://abaltatech.com/WL
 • Изтеглете приложението “WebLink Host”, налично в Google Play, за Вашия телефон с Android и налично в App Store за Вашия iPhone.
 • При конфигуриране на настройките може да е необходима интернет връзка, както и по време на първоначалната настройка. Уверете се, че Вашият iPhone/телефон с Android разполага с интернет връзка.
 • При използване на функцията Cast може да се наложи да направите настройки на Вашия iPhone/телефон с Android.
 • За подробности относно “WebLink Apps” посетете уебсайта за “WebLink Apps”.
 • Функцията WebLink™ и/или някое от “WebLink Apps” може да не са достъпни във Вашата държава или регион.
 • При използване на функцията Cast и свързване на iPhone ориентацията на дисплея е същата като на дисплея на iPhone.
 1. Свържете своя телефон iPhone/Android с основния приемник чрез BLUETOOTH.
 2. Свържете Вашия iPhone/телефон с Android към USB порта.
  За свързване на iPhone използвайте USB кабел за свързване на iPhone (не е доставен).
  За свързване на телефон с Android използвайте подходящ кабел за свързване (не е доставен).
 3. Натиснете HOME, след което докоснете иконата на WebLink™.
  Дисплеят на WebLink™ се появява на дисплея на приемника. Докоснете и управлявайте приложенията.

Съвет

 • Можете да превключвате приложението между Apple CarPlay/Android Auto и WebLink™, ако тези приложения са инсталирани на Вашия iPhone/телефон с Android.