Силата на гласа на говорещия е ниска.

  • Увеличете силата по време на обаждане.