Настройване на родителски контрол

Функцията за родителски контрол Ви позволява да ограничавате достъпа до SiriusXM каналите със съдържание за възрастни. Когато се активира, функцията за родителски контрол ще изисква въвеждането на код за достъп за приемане на заключените канали. Информацията за настройване на код за достъп и заключване на канали може да бъде намерена по-долу.

 1. Докоснете (опция) на екрана за SiriusXM радио, след което докоснете [Parental Control].

  Появява се дисплеят за въвеждане на код за достъп.
 2. Въведете Вашия 4-цифрен код за достъп чрез докосване на клавишите с цифри, след което докоснете [OK].
  Появява се дисплеят за потвърждение на кода за достъп.
 3. Въведете отново Вашия 4-цифрен код за достъп, след което докоснете [OK].
  Родителският контрол се активира и каналите се заключват.

За отключване на каналите/За повторно заключване на каналите

 1. Докоснете (опция), след което докоснете [Parental Control].
  Появява се дисплеят за въвеждане на код за достъп.
 2. Въведете Вашия 4-цифрен код за достъп чрез докосване на клавишите с цифри, след което докоснете [OK].


За промяна на кода за достъп

 1. Докоснете (опция), докоснете [Pass Code Change], след което въведете Вашия текущ код за достъп.
 2. Въведете Вашия нов код за достъп, след което докоснете [OK].
  Появява се дисплеят за потвърждение на кода за достъп.
 3. Въведете отново Вашия нов код за достъп, след което докоснете [OK].