Сензорният екран не реагира правилно на Вашето докосване.

  • Докосвайте само една зона на сензорния екран в даден момент. Ако две или повече части бъдат докоснати едновременно, сензорният екран няма да реагира правилно.
  • Калибрирайте сензорния екран на дисплея.
  • Натискайте силно чувствителния на натиск екран.