Използване на команда с жестове

Можете да извършвате често използвани операции, като плъзнете бързо пръста си по дисплея за приемане/възпроизвеждане.

Забележка

  • Командите с жестове, които са обяснени по-долу, не са налични на екраните на Apple CarPlay, Android Auto и WebLink™.

Бързо плъзгане от ляво надясно

Приемане на радио:

търсене на станции напред. (Същото като натискане и задържане на (следващ).)

Приемане на SiriusXM (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC)):

настройване на следващия канал (канал +).

Възпроизвеждане на видео/аудио:

пропускане напред на файл/запис. (Същото като (следващ).)


Бързо плъзгане от дясно наляво

Приемане на радио:

търсене на станции назад. (Същото като натискане и задържане на (предишен).)

Приемане на SiriusXM (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC)):

настройване на предишния канал (канал -).

Възпроизвеждане на видео/аудио:

пропускане назад на файл/запис. (Същото като (предишен).)


Бързо плъзгане нагоре

Приемане на радио:

приемане на запаметени станции (преминаване напред).

Приемане на SiriusXM (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC)):

настройване на следващата предварително зададена станция (предварително зададена +).


Бързо плъзгане надолу

Приемане на радио:

приемане на запаметени станции (преминаване назад).

Приемане на SiriusXM (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC)):

настройване на предишната предварително зададена станция (предварително зададена -).