Настройки на звука (Sound)

EXTRA BASS

Усилва басите в звука в синхрон с нивото на силата на звука: [OFF], [1], [2].


EQ10/Subwoofer

Избира крива на еквалайзера и регулира нивото на субуфера.
(Налично е при който и да е избран източник.)

Елемент Подробна информация
EQ10 Избира кривата на еквалайзера:
XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC)/XAV-AX3250(EUR)
[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom]
XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)
[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Salsa], [Custom]
XAV-AX3200(IN)
[Bollywood] , [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Custom], [OFF]
[Custom] регулира кривата на еквалайзера: - 6 до + 6.
Subwoofer Регулира нивото на силата на звука на субуфера: [OFF], - 10 до + 10.

Balance/Fader

Регулира нивата на баланса/фейдъра.

Елемент Подробна информация
Balance Регулира баланса на звука между левите и десните високоговорители: [L15] до [R15].
Fader Регулира баланса на звука между предните и задните високоговорители: [Front 15] до [Rear 15].

Crossover

Регулира пределната честота и фазата на субуфера.

Елемент Подробна информация
High Pass Filter Избира пределната честота на предните/задните високоговорители: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Low Pass Filter Избира пределната честота на субуфера: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Subwoofer Phase Избира фазата на субуфера: [Normal], [Reverse].

DSO (Dynamic Stage Organizer)

Усилва аудиоизхода: [OFF], [Low], [Middle], [High].


Volume Settings

Регулира силата на звука на всеки източник.

Елемент Подробна информация
Media Регулира силата на звука на мултимедията: от 0 до 50.
Radio Announcements (XAV-AX3250(EUR)) Регулира силата на звука на радиосъобщенията: от 0 до 50.
Phone Call Регулира силата на звука на телефонните разговори: от 0 до 50.
Ring Tone Регулира силата на звука на тона на звънене: от 0 до 50.
Voice Recognition Регулира силата на звука на гласовото разпознаване: от 0 до 50.
Navigation Guidance Регулира силата на звука на инструкциите на навигацията: от 0 до 50.

Забележка

  • Когато регулирате настройките на силата на звука, паркирайте автомобила си на безопасно място, понеже може да е твърде шумно, за да се чуват околните звуци.

Phone Call Sound

Избира високоговорителите за обаждане със свободни ръце: [Front], [Rear], [All].


Guidance during Call

Активира известията на Apple CarPlay чрез инструкциите на навигацията или уведомяващи звуци по време на телефонен разговор: [ON], [OFF].
(Не е налично, когато Android Auto е свързано.)