Няма никакъв звук. / Звукът е слаб.

  • Вашият iPhone/телефон с Android не е свързан с приемника посредством BLUETOOTH.
    • Установете BLUETOOTH връзка.
  • Силата на звука на [Bluetooth] е слаба.
    • Регулирайте силата на звука на [Bluetooth].