Няма съобщения за пътната обстановка. (XAV-AX3250(EUR))

  • Активирайте TA.
  • Станцията не излъчва съобщения за пътната обстановка, въпреки че е TP.
    • Настройте на друга станция.